W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku budowlanego rozbudowaliśmy naszą strukturę o Dział Certyfikacji i rozszerzyliśmy naszą działalność o certyfikację wyrobów budowlanych. W naszej ofercie znajdą Państwo certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji betonu towarowego  w obszarze regulowanym prawnie (2+) i dobrowolnym w oparciu o normę PN-EN 206+A1:2016-12 oraz w obszarze mieszanek związanych hydraulicznie w oparciu o normy PN-EN 14227-1, PN-EN 14227-2,  PN-EN 14227-3, PN-EN 14227-5.

Dział Certyfikacji CTB działający jako jednostka certyfikująca ZKP betonu towarowego posiada niezbędne kompetencje do przeprowadzenia procesu certyfikacji i nadzorowania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji betonu towarowego w obszarze regulowanym prawnie i dobrowolnym. Kompetencje naszej jednostki potwierdzone zostały uzyskaniem w tym obszarze certyfikatu akredytacji o numerze AC 205.

Programy certyfikacji oferowane przez Dział Certyfikacji CTB zamieszczamy poniżej.

Dokumenty do pobrania:
Program certyfikacji w obszarze regulowanym prawnie – znak budowlany B
Program certyfikacji w obszarze regulowanym prawnie – znakowanie CE
Program certyfikacji w obszarze dobrowolnym
Wniosek o certyfikację
Rozpatrywanie skarg i odwołań
Polityka jakości i bezstronności

Osoby zainteresowane certyfikacją Zakładowej Kontroli betonu towarowego zachęcamy do lektury artykułu autorstwa dr. inż. Grzegorza Bajorka i mgr inż. Marty Kiernia-Hnat zamieszczonego w miesięczniku Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (grudzień, 2017).
Pobierz artykuł

Celem przybliżenia Klientom zagadnień prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji, wymagań normy PN-EN 206+A1:2016-12 i prowadzenia kontroli i oceny zgodności oferujemy również otwarte szkolenia w tym zakresie.
Prawa i obowiązki Klienta Działu Certyfikacji CTB oraz informacje o kosztach procesu certyfikacji i nadzoru udostępniane są Klientom na życzenie.

Wyszukiwarka certyfikatów:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
aktualny