logo
logo

CTB jest laboratorium badawczym materiałów budowlanych specjalizującym się w badaniach betonu i jego składników. Realizuje opinie i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego, sposobów zabezpieczania i technologii przeprowadzania robót naprawczych, które wykonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców budowlanych.

CTB oferuje wszechstronną pomoc technologiczną w procesie kształtowania jakości w budownictwie, zwłaszcza w zakresie betonu, materiałów budowlanych, kontroli jakości. Kadra własna oraz współpraca ze wszystkimi jednostkami Politechniki Rzeszowskiej i Instytutów zewnętrznych zapewnia rozwiązanie wszystkich problemów z zakresu budownictwa, technologicznych, konstrukcyjnych, materiałowych, organizacyjnych, itp. ... więcej

OFERTA

  > Badania kontrolne surowców - kruszywa
  > Badania kontrolne surowców - cement
  > Badanie betonu - mieszanka betonowa
  > Badanie betonu - beton stwardniały
  > Badania gruntów stabilizowanych spoiwami
  > Badanie zapraw
  > Badanie podkładów podłogowych
  > Badania wstępne

  > Usługi dodatkowe 
  > Usługi geotechniczne 
  > Badania domieszek do betonu 
  > Badania wyrobów betonowych 
  > Badania kamienia naturalnego 
  > Badania kanałów odwadniających